Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

1 TARAFLAR

Bir tarafta, “Fatih Mah. Hikmet Sok. No:65 D:2 34885 Sancaktepe, İstanbul” adresinde mukim NARNET Bilgisayar Dahili Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca “NARWEB” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta “Yeni Müşteri Kaydı” bölümünde kişisel ve adres bilgileri detayları ile yer alan gerçek ve / veya tüzel kişi (Bundan sonra kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında NARWEB’e ait http://www.narweb.net isimli internet sitesinin kullanımı ve bu siteden satın alınacak hizmetler ile ilgili aşağıdaki şartlarla işbu HİZMET sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

2 SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, NARWEB tarafından MÜŞTERİ’ye https://www.narweb.net isimli internet sitesi üzerinden satışı gerçekleştirilecek olan hizmetleri, sitenin ve hizmetlerin kullanım koşullarını ve tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

3 HİZMETİN TANIMI

İşbu sözleşmenin konusu teşkil edebilecek hizmetler NARWEB’in sahibi olduğu https://www.narweb.net isimli internet sitesi içeriğinde de belirtilen,
I HOSTING (Alan Adı Tescil, Mail Hosting, Web Hosting, Bireysel Hosting, Bayi Hosting, Kurumsal Hosting, Online Disk),
II SERVER HOSTING (VPS, VDS, Dedicated Server, CoLocation, Sunucu Yönetimi),
III YAZILIM ÇÖZÜMLERİ (E-Ticaret, Websitesi),
IV DİĞER HİZMETLER (SSL Sertifikaları, Bitdefender Antivirus) gibi diğer internet ve bilgisayar hizmetleri,
V Alan adı tescil, yenileme ve taşıma(transfer)
olarak sayılır. NARWEB, internet sitesi içeriğinde yer alan bu hizmetleri kendisine gelen talepler doğrultusunda işbu sözleşmede belirlenen koşullar altında, MÜŞTERİ’ye satışını gerçekleştirir.

4 SORUMLULUKLAR

4.1
NARWEB, MÜŞTERİ’nin https://www.narweb.net isimli internet sitesi üzerinden talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile NARWEB ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.
4.2
Ödeme şekli, KDV farkları sipariş sırasında ortaya çıkacak toplam miktar üzerinden belirtilmek suretiyle ile MÜŞTERİ’nin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler hesaplanarak, NARWEB tarafından bildirilecektir.
4.3
Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra NARWEB, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, sql ve e-mail kullanıcı adları ve şifrelerini MÜŞTERİ’ye iletecek ve bu şekilde hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin güvenliği MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup, bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır.
4.4
MÜŞTERİ aldığı hizmet dâhilinde NARWEB tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
4.5
MÜŞTERİ, Hosting hesabından faydalanırken NARWEB tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
4.6
MÜŞTERİ, almış olduğu her türlü bulundurma hizmeti kapsamında kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri ve yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz ve devredemez.
4.7
MÜŞTERİ, hizmet dâhilinde satın almış olduğu yazılım ve programları kullanmak suretiyle, erişim hakkının olmadığı dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir eylemde bulunarak herhangi bir sorun yaşanmasına neden olmamayı, bu şekilde oluşabilecek sorunlardan dolayı NARWEB’in ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
4.8
MÜŞTERİ, alan adı, Hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan vergi, harç ve benzer mali yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve bunları herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın talep edilmesi halinde karşılayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
4.9
MÜŞTERİ, hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisinin bizzat sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına ve mevzuatına aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğun kendisinin üzerinde olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
4.10
MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olan işlemler ve eylemlerden ötürü NARWEB’in hukuken hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. NARWEB, MÜŞTERİ tarafından alınan hizmet kapsamında kullanmakta olduğu internet sayfalarını gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya MÜŞTERİ (kullanıcı) tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz.
4.11
NARWEB, MÜŞTERİ ile yapmış olduğu işbu hizmet sözleşmesini, MÜŞTERİ’nin kullanıcı hesaplarını yukarıda belirtilen konuları ihlal ettiği için veya başka bir geçerli sebeple veya NARWEB’in kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine ve/veya işlemlerine zararlı olduğuna inandığı için feshedebilir. NARWEB, MÜŞTERİ’nin hukuka aykırılık teşkil eden işlem ve eylemlerini öğrendiği ve/veya tespit ettiği tarihten itibaren MÜŞTERİ’ye herhangi bir bildirimde bulunmaksızın MÜŞTERİ’nin tüm işlemlerini doğrudan silme hakkına sahiptir.
4.12
NARWEB, sağladığı hizmet içerisinde bulunan MÜŞTERİ verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiçbir zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri MÜŞTERİ’ye aittir. NARWEB, bu şekilde hiçbir yükümlülüğü olmadığı halde, MÜŞTERİ’nin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleyebilir ve her türlü bakım işlemine tabi tutabilir. Ancak, buna rağmen NARWEB hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece MÜŞTERİ’nin sorumluluğu altındadır.
4.13
NARWEB, MÜŞTERİ tarafından siparişi verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş “Domain Name/Alan Adı Tescil İşlemleri”ni yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen Domain Name'in sahibi bizzat MÜŞTERİ’dir. NARWEB, MÜŞTERİ’nin talepleri doğrultusunda “Domain Name” üzerinde işlem yapabilecektir. MÜŞTERİ’nin “Domain Name” ile ilgili herhangi bir düzenleme, değişiklik ve/veya transfer gibi bir talebi olması halinde, NARWEB bu talepleri en kısa sürede karşılayacaktır.

5 SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

5.1
İşbu sözleşme, MÜŞTERİ’nin sipariş ve ödeme işlemlerini internet ortamından gerçekleştirerek, NARWEB'e iletmesi ile birlikte hüküm doğurur. Tarafların yukarıda belirtilen hak ve yükümlülükleri de sipariş ve ödemenin NARWEB’e iletilmesiyle başlar.
5.2
İşbu sözleşmenin süresi MÜŞTERİ’nin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.
5.3
Taraflar, işbu sözleşmenin sona ereceği tarihten (10) on iş günü öncesine kadar işbu sözleşmenin belirlenen süre sonunda sona ereceğini yazılı olarak bildirmemişler ise, işbu sözleşme aynı şart ve hükümler ile MÜŞTERİ tarafından önceden belirlenen süre kadar uzayacaktır. Ancak, bu durumda NARWEB’in yeni dönem için MÜŞTERİ’den talep edeceği ücret ile ilgili tarife değişikliği yapma yani yeni bir ücret belirleme hakkı saklıdır.

6 ÜCRET

6.1
İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak MÜŞTERİ tarafından NARWEB’e ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV dâhil değildir. Ödeme aşamasında, MÜŞTERİ’nin seçmiş olduğu hizmete ilişkin ödenecek ücrete KDV eklenilir ve tahsilat bu şekilde gerçekleştirilir.
6.2
NARWEB, günün ekonomik koşullarına bağlı kalmak kaydıyla, önceden haber vermeksizin hizmetleri için belirlemiş olduğu fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, gerçekleştirilebilecek bu değişiklikleri peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.3
Hizmet ücreti, döviz cinsinden belirtilmişse, fatura tarihindeki Merkez Bankası Efektif Satış Kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilerek ödeme tahsil edilir.
6.4
MÜŞTERİ, Satın alınan hizmetin ücretini NARWEB tarafından faturanın kesildiği tarihten itibaren en geç (5) beşinci iş gününün sonuna kadar;iSipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı verilmiş ise, kredi kartından çekilmesi suretiyle,iiKredi kartı ile ödeme talimatı bulunmamakta ise, NARWEB’in internet sitesinde “iletişim” kısmında yer alan NARWEB’e ait banka hesap numaralarına yatırmak suretiyle,iiiNARWEB'in işbu sözleşmede belirtilen adresinde nakit olarak elden verilmek suretiyle,ivhttps://odeme.narweb.net adresi üzerinden kredi kartı ileödemekle yükümlüdür.
6.5
Ödemenin gecikmesi durumunda NARWEB kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.
6.6
NARWEB, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti açma ve kapatma haklarını saklı tutar.
6.7
Sipariş esnasında MÜŞTERİ’ye yazılı ve/veya sözlü olarak belirtildiği şekilde; domain/alan adı, SSL sertifikaları ve sunucu hizmetlerinde ve “CoLocation”, “Dedicated”, “vds”, “vps” gibi işlemlerinde MÜŞTERİ’den tahsil edilen ödemenin iadesi yapılmaz.

7 ASKIYA ALINMA

7.1
MÜŞTERİ’den kaynaklanan ödeme konusundaki (örneğin kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon alınamaması gibi) sorunlar nedeniyle ve yine işbu sözleşmede “Sorumluluklar” başlıklı 4. Maddede yer alan MÜŞTERİ’nin yükümlülüklerine ilişkin maddelere aykırı hareket edilmesi gibi durumlarda NARWEB, MÜŞTERİ’ye verilen hizmetlerin tamamını, e-mail, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar. Bu durumun devam süresince MÜŞTERİ adına e-mail, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-mail hesapları bloke edilerek, MÜŞTERİ’ye gelen e-mailler geri çevrilir.
7.2
Sunucu üzerinde site başına en fazla CPU ve RAM kullanım oranı %10'dur. %10'u geçen kullanıcı hesapları, ilk uyarının ardından askıya alınır.
7.3
NARWEB tarafından MÜŞTERİ’ye tedarik edilen sunucular üzerinde gerek Telif ve Fikri Mülkiyet Hakları gerek T.C. Yasalarına aykırı içerik bulundurmak yasaktır. Bu içeriğe; Hack, Crack, Warez, Adult ve MP3 içeriği dâhildir.
7.4
Sunucu üzerindeki tüm yazılımların güvenliği MÜŞTERİ’ye aittir. Chmod 777'den ya da yazılımdan kaynaklanabilecek herhangi bir sorundan ötürü hiçbir şekilde NARWEB sorumlu değildir.

8 SÖZLEŞMENİN FESHİ

8.1
MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da site üzerinde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının NARWEB tarafından tespiti halinde ve yine yukarıda 7. maddede belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin (7) yedi günden fazla süreyle devam etmesi halinde, NARWEB hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında MÜŞTERİ, kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı tutarında hesaplanacak olan tutarı cezai şart olarak ödemeyi peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.
8.2
MÜŞTERİ, hiçbir gerekçe göstermeksizin işbu sözleşmeyi normal bitim süresine gelinmesinden (10) on gün önce yazılı olarak ihbar etmek şartı ile işbu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.
8.3
İşbu sözleşmenin sona erme süresinden önce MÜŞTERİ tarafından herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenmesi gereken ücretlerin %50’sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

9 ÜCRET ÖDEMESİNDE TEMERRÜT

9.1
MÜŞTERİ, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda NARWEB kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi talep etme hakkına haizdir. MÜŞTERİ, temerrüde düşmesinden dolayı doğacak olan gecikme faizini ve kur farkı faturasını ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
9.2
MÜŞTERİ, NARWEB’in işbu sözleşmeden doğan her tür alacağı için yasal yollara başvurması halinde de, aylık %15 gecikme faizi uygulama hakkı olduğunu, bakiye alacak miktarının %50'si kadar cezai şart talep etme hakkı olduğunu, yasal yollara başvurmakla ortaya çıkacak avukatlık ücreti ile yargılama ve sair giderlerini ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
9.3
MÜŞTERİ, NARWEB’in işbu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal yollara İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde, teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu peşinen kabul eder. Ancak buna rağmen ilgili Mahkemelerce teminat istenmesi halinde, NARWEB’in Bankalardan alacağı teminat mektuplarına ilişkin doğacak komisyon ve her türlü ücretin de kendisi tarafından ödeneceğini ve bu konulara ilişkin hiçbir itirazda bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

10MÜCBİR SEBEPLER

İşbu sözleşmede belirlenen hizmetin verilmesi sırasında; NARWEB’in iradesi dışında gelişen; engelleyici yol ve trafik durumu, ticari faaliyet merkezinin bulunduğu bölgede uzun süreli elektrik kesilmesi, Devlet Daire ve Kurumlarından kaynaklanan teknik / genel arızalar, ağır iklim koşulları, yangın, sel, deprem, su basması, genel grev, askeri darbe-harekât, savaş ve buna benzer sebepler işbu sözleşme kapsamında “Mücbir Sebep” olarak sayılacaktır. NARWEB, mücbir nedenlerden dolayı işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getiremediği takdirde, işbu sözleşmeye aykırılıkta bulunmuş olarak kabul edilemez.

11 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE UYGULANACAK HUKUK

11.1
Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumundan doğacak olan uyuşmazlıkları önce kendi aralarında halletmeye gayret ederler.
11.2
Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların halinde İstanbul (Merkez/Çağlayan) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
11.3
İşbu sözleşmeye uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur.
11.4
İşbu sözleşmede yer alamayan hususlarda Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

12 MADDE BAŞLIKLARI/KELİME HATALARI

İşbu sözleşme metninde yer alan bir kelimenin ve/veya madde başlığının yanlış veya eksik yazılmış olması sözleşmenin yorumlanması açısından bir değer ifade etmez. Yine işbu sözleşme hükümlerinin geçerliliğine de olumsuz bir etkide bulunmaz. Taraflar bu hususu peşinen kabul ederler.

13 TARAFLARIN YASAL TEBLİGAT / İLETİŞİM ADRESLERİ

13.1
MÜŞTERİ, NARWEB tarafından kendisine yapılacak ve işbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü bildirim için sipariş formunda belirtmiş olduğu posta adresinin “yasal tebligat adresi” olduğunu beyan ve kabul eder. Bu adrese yapılan her türlü tebligat ve/veya yazılı bildirim MÜŞTERİ’nin bizzat kendisine ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İşbu adreslere ait değişiklikler NARWEB’e yazılı olarak bildirilmedikçe sipariş formunda yer alan sipariş adresleri geçerli olacaktır.
13.2
NARWEB, işbu sözleşmenin yürürlük süresi içerisinde MÜŞTERİ'ye tahsis etmiş olduğu elektronik posta adresine mesaj, bilgi notu, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. MÜŞTERİ, söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
13.3
NARWEB, internet sitesinde ve işbu sözleşmenin 1. maddesinde yer alan adresinin “yasal tebligat adresi” olduğunu, tebligat adresinde değişiklik olması halinde yeni adresini 7 (yedi) iş günü içinde MÜŞTERİ’ye yazılı olarak bildirmedikçe bu adrese yapılacak tebligatın geçerli olacağını ve yasal bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve beyan eder.

14 SÖZLEŞMENİN İMZASI VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

İşbu 14 (On Dört) maddeden ibaret sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak, aslı NARWEB‘te kalmak üzere 1 (bir) orijinal kopya olarak, hizmetin siteden satın alındığı tarihinde düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma, siparişin internet ortamında NARWEB'e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir) Yine işbu sözleşme, TARAF’ları tarafından kabul ve imza altına alınmakla, yürürlüğe girmiştir.